Хасково


 • 038/665 755
 • 0882/ 660082, 0898/741653
 • vesela_hs@abv.bg
 • haskovskamaritsa@gmail.com
 • Град Хасково, ул. "В.Друмев" №16, етаж 2
 • в офиса ул. "В.Друмев" №16, етаж 2, офис 5
 • на haskovskamaritsa@gmail.com
*Цените са определени в рекламните тарифи на haskovo.marica.bg и вестник “Хасковска Марица”.


Екип


   Янко Янев
   032 603 450
   upravitel@marica.bg
   Цанка Семерджиева
   038/66 58 22,0882660073
   Весела Радулова
   038/665 755, 0882 66 00 82,0898741653
     Делян Аврамов - 038/665823, 0889/665823
     Веселин Тонев - 038/665823, 0889/665823
     Весела Тодорова
     Милена Лавчева - 038/66 58 22, 889/66 58 22
   Деляна Лозева
   Красимир Чендов
   Мария Гарева
НОВИНИТЕ ВЧЕРА ДНЕС