Пазарджик - контакти


  • Град Пазарджик бул. "Цар Шишман" №26, етаж 1
  • в офиса на медията на бул. "Цар Шишман" №26, етаж 1;
  • входа на Централна поща в град Пазарджик.
  • на email: marpaz@abv.bg
*Цените са определени в рекламните тарифи на Pazardjik.marica.bg и вестник “Пазарджишка Марица”.

Екип


Янко Янев
032 603 450
upravitel@marica.bg

Руси Чернев
Татяна Томова
Стиляна Чакърова, 034/448 350, 0886 08 50 01

Дора Цветкова, 034/448 349,
Ралица Райкова, 034/448 348,
Александрова Мусиевска, 034/448 348,
Борислав Наумов, 034/448 348
Димитър Александров, 034/448 350
НОВИНИТЕ ВЧЕРА ДНЕС