Започна експертизата на "Колежа"

30-06-2018 12:01 420 0

Стартира ескпертното проучване на ст. „Христо Ботев”, което има за цел да извърши детайлно изследване на състоянието на конструкцията на съоръжението, информира официалният сайт на Ботев (Пловдив). 

Точно 4 години след преустановяване на строителството на клубния стадион на "канарчетата”, екип от специалисти от „УАСГ – ЦНИП” ЕООД („Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия - Център за научни изследвания и проектиране”) ще определи моментното състояние на стомано-бетонната структура.

Ръководителят на избрания от Община Пловдив еспертен състав - доц. Иван Ростовски, посети днес ст. “Христо Ботев”, за да се запознае на място с обекта, по който неговият екип започва работа в началото на следващата седмица.

Детайлното обследване на стадиона включва проучвателни, експертни и изпитвателни дейности, като технически оглед, изследване и документиране на наличните дефекти, пукнатини и повреди в елементите на конструкцията, промените в структурата на бетона, недопустими деформации и провисвания на отделни елементи и много други проучвания.

След края на обследването ще бъде представен доклад за състоянието на конструкцията. Резултатите от него ще бъдат обявени пред обществеността.Седмични издания
НОВИНИТЕ ВЧЕРА ДНЕС